Benoemen en de aanpak van ongewenst gedrag binnen SV Someren - SV Someren
route |     contact |     normen en waarden
Hoofdsponsor
Kledingsponsor
Hoofdsponsor jeugd
5 sterren sponsoren

Benoemen en de aanpak van ongewenst gedrag binnen SV Someren

29 augustus 2016 21:00


Beste Clubleden

Met ingang van komend seizoen gaan we beginnen met het benoemen en de aanpak van ongewenst gedrag binnen SV Someren.
Hiervoor gaan we werken met 2 vertrouwenspersonen, die beide akkoord gaan met bijgevoegde aanpak.
De interne vertrouwenspersoon wordt Henk Manders en de externe persoon wordt Arabella Ganzeman.

Contactgegevens :

Henk - hmanders@variva.nl Tel. 0493-494123
Arabella – arabella@upcmail.nl . Tel. 06-53709343

Bijgaand volgt een opzet voor het benoemen van ongewenst bedrag en een poging de aanpak meer concreet te maken.

Ongewenst gedrag : een eerste opzet.

Dit voorstel is een poging om ongewenst gedrag , binnen SV Someren, te benoemen en de aanpak meer concreet te maken. De onderstaande indeling kan een overzicht aanbrengen maar in die indelingen zijn allerlei overlappingen mogelijk.

Ongewenst gedrag wordt bepaald door degene die het gedrag veroorzaakt en daarbij de wetten, regels, afspraken en normen overschrijdt.
Maar het wordt ook bepaalt door de ervaringen en gevoeligheden van degene die met het ongewenst gedrag in aanraking komen.

Daarnaast speelt de intentie van de veroorzaker een rol; iets kan met opzet gebeuren of min of meer per ongeluk.
En de band die de betrokkenen met elkaar hebben kan van belang zijn, zoals onbekenden, vrienden, ploeggenoten, enz.

Voorbeelden van ongewenst gedrag.

1. Seksuele intimidatie
Het ongewenst aanraken van lichaamsdelen die met seksualiteit te maken hebben.
Opmerkingen die beledigend of kwetsend zijn voor de persoon voor wie ze bedoeld zijn,
Direct tegen een persoon of via-via, dus indirect, bijvoorbeeld door te roddelen.
Ongewenste foto’s of filmpjes maken en die in openbaarheid brengen.

2. Agressie en geweld.
Er kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande indeling en ook daarin zijn overlappingen mogelijk
Verbale agressie: beledigingen, bedreigingen, uitschelden, roddelen en andere uitingen van verbale aard.
Non verbale agressie: uitsluiten, consequent negeren, bepaalde gebaren maken,
Fysieke agressie: slaan, schoppen, knijpen, spugen, e.d.
Materiële agressie: kapotmaken, stelen, vernielen of beschadigen van materialen, van een ander of van de vereniging.

3. Pesten
Pesten al dan niet online door bijvoorbeeld gebruik te maken van social media, vormt hier een aparte categorie.
Pesten wordt gezien als het met opzet emotionele schade toebrengen aan een ander.
Er zit dus opzet achter, het gebeurt stelselmatig en er is sprake van een herkenbaar slachtoffer.
Het pesten kan verbaal en non verbaal gebeuren.
Er kan één slachtoffer zijn maar ook meerdere.

4. Discriminatie
Er wordt een verschil gemaakt, binnen een groep, op grond van oneigenlijke argumenten.
Bijvoorbeeld door uit te gaan van het geslacht, de geaardheid, de leeftijd, het uiterlijk, het ras, de geloofsovertuiging, e.d.

Er kan een verschil gemaakt worden tussen:

 • Ongewenst gedrag dat direct onder de vlag van SV Someren plaatsvindt : tijdens trainingen en wedstrijden, in de kleedlokalen, in de kantine, enz.
 • Ongewenst gedrag dat niet en minder direct betrekking heeft op de activiteiten van SV Someren; buiten de tijden en plaatsen waarop SV Someren (mede)verantwoordelijkheid draagt.

Een aantal vormen van ongewenst gedrag is gemakkelijk aan te tonen, bijvoorbeeld het bewust kapotmaken van spullen en het uitschelden van iemand in het bijzijn van anderen.
Andere vormen zijn moeilijk aan te tonen, bijvoorbeeld een snel gemaakt gebaar dat heel vervelend is en een berichtje dat via een mobieltje zou zijn verspreid.

Wat te doen als er sprake is van ongewenst gedrag ?

Iemand die met ongewenst gedrag in aanraking komt kan een beroep doen op een interne vertrouwenspersoon die lid is van SVS of op een externe vertrouwenspersoon. Die externe vertrouwenspersoon is ook rechtstreeks te benaderen, dus zonder tussenkomst van de interne vertrouwenspersoon of anderen.

De interne vertrouwenspersoon : Henk Manders (hmanders@variva.nl)

 • Luistert naar de klachten 
 • Gaat op zoek naar een vollediger beeld door samenvattingen te geven, door naar ‘bewijzen’ te vragen enz.
 • Bepaalt de ernst van de situatie, voor zover te overzien
 • Ondersteunt de hulpvrager maar kan ook wijzen op de gevolgen van een ‘valse aanklacht’ indienen.
 • Gaat na of bemiddeling wenselijk/noodzakelijk is.
 • Overlegt met de hulpvrager om samen het vervolg te bepalen.

Daarna kan er sprake zijn van drie mogelijkheden :

 • De hulpvrager wil geen verdere stappen ondernemen.
  Hij ziet bijvoorbeeld kans om de situatie zelf te veranderen.
  Hij kan de tips die de interne vertrouwenspersoon geeft gebruiken en assertiever gaan reageren en hij weet welke wegen hij nog meer kan bewandelen.
  De interne vertrouwenspersoon neemt het gebeuren uiteraard wel mee en bespreekt het geanonimiseerd (zonder namen te noemen) in de Commissie Normen en Waarden.
 • De hulpvrager gaat met de interne vertrouwenspersoon aan de slag en betrekt daar eventueel anderen bij ; spelers, trainers, leiders e.a. In principe is die groep klein.
  Als het echter een groepsprobleem is kan er een groter aantal bij vetrokken worden. Bij voorbeeld alle spelers en/of de ouders.
 • De hulpvrager wil met de externe vertrouwenspersoon aan de slag.

Afhankelijk van de ernst van de klacht onderneemt de externe vertrouwenspersoon de onderstaande stappen.

De externe vertrouwenspersoon : Araballa Ganzeman

 • Luistert naar de klacht en gaat in gesprek.
 • Adviseert degene die met de klacht of melding komt over een oplossingsrichting.
 • Sluit desgewenst aan bij vervolggesprekken met andere betrokkenen.
 • Verwijst degene die met een klacht of melding komt door naar het (jeugd)hoofdbestuur of naar andere instanties, afhankelijk van de klacht/melding en sluit desgewenst aan bij deze gesprekken.
 • Zorgt voor goede afspraken tussen en met betrokkenen.
 • Neemt desgewenst een rol in een eventueel nazorgtraject.

De verslaggeving.
De externe vertrouwenspersoon :

 • Houdt een register bij van meldingen
 • Evalueert bevindingen, resultaten en werkwijzen en bespreekt deze met de Commissie Normen en Waarden (of deels daarvan) 
 • Doet voorstellen om de werkwijzen te verbeteren en/of om meer incidenten te voorkomen. (de preventieve benadering)
 • Maakt één keer per jaar een verslag van meldingen en overlegt dat geanonimiseerd aan de Commissie Normen en Waarden en aan het hoofdbestuur

De interne vertrouwenspersoon heeft dezelfde taken maar deze kunnen minder formeel zijn en regelmatig aan bod komen, bijvoorbeeld in de commissievergadering.

De externe vertrouwenspersoon kan altijd rekenen op de steun van de leden van de Commissie Normen en Waarden


De Commissie Normen en Waarden

Delen

Voorbeschouwing

Dinsdag 12 december 2023 - aanvang 20:00 uur Sportpark De Potacker
Someren 1 (zon)
VS
S.V. Brandevoort 1 (zon)
Lees voorbeschouwing


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!