Uit het archief: 1935, Opening voetbalterrein Wilhelmina - SV Someren
route |     contact |     normen en waarden
Hoofdsponsor
Kledingsponsor
Hoofdsponsor jeugd
5 sterren sponsoren

Uit het archief: 1935, Opening voetbalterrein Wilhelmina

4 april 2022 20:45


In de serie 'Uit het archief' duiken Gerard Slegers en Toon van Maris in ons uitgebreide clubarchief om interessante, opmerkelijke of verloren gewaande wetenswaardigheden uit de historie van SV Someren te belichten. In deze achtste aflevering gaan we ver terug in de tijd. Voor de Tweede Wereldoorlog werd er in Someren-Dorp (Voetbalvereniging Wilhelmina) en in ’t Eind (EVV Sparta) ook al gevoetbald. In juli 1935 voetbalden beide teams tegen elkaar vanwege de ingebruikname van een nieuw voetbalterrein in het Dorp.

SOMEREN – Inzegening terrein der R.K.S.V.V. Wilhelmina (1935)

Op 21 juli 1935 werd in Someren  een nieuw voetbalterrein geopend. Dat lag achter de Kanaalstraat, ongeveer ter hoogte van het huidige Waalseweg. De foto’s bij dit artikel kregen we van de familie Van Gijsel. Ze zijn gemaakt door schoolhoofd August van Gijsel, die in 1928 na de heroprichting voorzitter werd van voetbalvereniging Wilhelmina. De tekst van het artikel is (behoudens de redactionele opmerkingen) letterlijk overgenomen uit het Peelbelang van 27 juli 1935. Door de samenvoeging van tekst en foto’s krijg je een aardig beeld van de situatie destijds.
1935_01.jpg 
                                                           

1935_02.jpg
Zondag j.l. had de inzegening plaats van het nieuwe terrein der R.K.S.V.V. Wilhelmina.

Om 3 uur stelde de stoet zich op voor het clublokaal F. Bukkems (red: aan het Wilhelminaplein, tegenwoordig ‘Ons Café’). Voorop de Fanfare Somerens Lust gevolgd door een auto waarin de geestelijke adviseur der vereeniging, de Zeereerw. Heer kapelaan de Visser, en 2 koorknapen gezeten waren.

1935_03.jpg
Hierna het bestuur der vereeniging Wilhelmina en de spelers der vereeniging Wilhelmina en de spelers der vereeniging E.V.V. uit Someren-Eind, Meijel en N.W.C. uit Asten.

1935_04.jpg
Het nieuwe terrein zag er keurig uit en strekt de vereeniging Wilhelmina tot eer. De afrastering bleek echter nog niet voldoende, daar er verscheidene ‘clandestiene’ toeschouwers waren.

 

1935_05.jpg
(Red: inzegening van het nieuwe voetbalterrein door de geestelijk adviseur van de vereniging).

 

1935_06.jpg
Nadat de inzegening was verricht, hield de Edelachtb. Heer Burgemeester Smulders een openingsrede. Inmiddels hadden o.m. de Zeereerw. Heer Pastoor van den Heuvel en de Zeereerw. Heer Kapelaan van der Spek van hun belangstelling doen blijken.


1935_07.jpg
Hierna werd door mej. Bukkems (red: Nel Bukkems, de latere vrouw van Gerrit Wijnen) het lint doorgeknipt en het terrein daarmede voor de spelers opengesteld.

 

1935_08.jpg
Door de aanvoerders der vereenigingen E.V.V., Meijel en Asten werden onder passende toespraken bloemen aangeboden, waarvoor Wilhelmina, bij monde van voorzitter Gruintjes, dankte.

Nadat de fotograven enkele foto’s hadden genomen, werd met de eerste wedstrijd begonnen, namelijk Wilhelmina 1 – E.V.V. 1.

 

1935_09.jpg
R.K.S.V.V. Wilhelmina Someren
(Red: Vanaf  links gezien 5. Frans Meeuws, 7. Wim Malschaert, 8. doelman Thieu Breuer, de vroegere dorpssmid), 9.Karel Jager. Rechts kapelaan De Visser en voorzitter Gruintjes met hoed).

1935_10.jpg
R.K.E.V.V. Sparta Someren-Eind
(Red: Staand v.l.n.r.: 1. Frans Michiels 2. Antoon Smits, 4. Nard van de Laar, 5. Toon van Doorn, 6. Gerrit van de Laar, 7. Sjef Wijnen, 9. doelman Piet Tielen, 10. Hein van den Einden. Voorgrond tweede van links is Gerrit Wijnen).

1935_11.jpg
(Red: Kapelaan De Visser wil de aftrap verrichten en kijkt de Wilhelmina-speler aan. Die  heeft alleen maar oog voor de fotograaf, geen alledaags verschijnsel in die tijd. Opmerkelijk zijn de vele korenschoven direct langs het veld).

1935_12.jpg
De sterke wind, die schuin over het veld stond, deed aan het spel veel afbreuk. Niettemin was het spel maar zeer matig en kon niemand bekoren. Het Eind was het gelukkigst en ging met de overwinning strijken, 0-1.

 

1935_13.jpg
De wedstrijd Meijel 1 – N.W.C. 1 (4-3) toonde een heel ander beeld. N.W.C. begon al direct zeer enthousiast te spelen, terwijl Meijel het op haar gemak deed met de gedachte: we winnen toch wel. N.W.C. wist de Meijelsche backs (beide invallers) telkens in de luren te leggen, zoodat de Meijelsche doelman zijn capaciteiten kon toonen. Doelpunten konden echter niet uitblijven. N.W.C. wist haar meerderheid dan ook door 2 prachtige doelpunten uit te drukken, wat volkomen verdiend was. Na de rust pakte Meijel een beetje steviger aan en wist spoedig de achterstand in te loopen. Door een misverstand der Meijelsche backs (de slechtste spelers van het geheele veld) vergrootte N.W.C. haar voorsprong.

 

1935_14.jpg
N.W.C. toonde vermoeidheid, ten gevolge waarvan Meijel geweldig kwam opzetten. Met mooie aanvallen werd het N.W.C. doel bedreigd, waar de doelman geweldig op de proef werd gesteld. Hij kon niet verhinderen dat Meijel driemaal scoorde. Dit was N.W.C. te bar. Het zoet der overwinning was haar ontgaan. Met enthousiast spel werden de Meijelsche boys teruggedrongen, doch voor goal stonden teveel verdedigers om er door heen te komen. Het einde kwam met een benauwde overwinning voor Meijel. Meijel viel een weinig tegen, maar was natuurlijk geweldig gehandicapt door het ontbreken van haar 2 backs. N.W.C. had men zoo sterk niet verwacht en zal in de a.s. competitie een geducht woordje meespreken.

Nog dient worden vermeld dat de fanfare Somerens-Lust af en toe een nummer ten beste gaf, wat zeer in den smaak viel.
Na de wedstrijden werd door Voorzitter Gruintjes aan de winnaars eene mooie herinneringsplaquette uitgereikt, terwijl de verliezer een herinneringsmedaille ontving.

 

1935_15.jpg 
(Red: Wilhelmina-doelman Thieu Breuer, Sjef Wijnen van E.V.V. Sparta en voorzitter Gruintjes).

Delen

Voorbeschouwing

Dinsdag 12 december 2023 - aanvang 20:00 uur Sportpark De Potacker
Someren 1 (zon)
VS
S.V. Brandevoort 1 (zon)
Lees voorbeschouwing


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!